Kies een locatie
Openingstijden
Bouillon Brothers Haparandaweg
 • Maandag 10:00 - 15:00
 • Dinsdag 10:00 - 15:00
 • Woensdag 10:00 - 15:00
 • Donderdag 10:00 - 15:00
 • Vrijdag 10:00 - 15:00
 • Zaterdag Gesloten
 • Zondag Gesloten
10:00 - 15:00
Haparandaweg 746, 1013BD, Amsterdam
Openingstijden
Bouillon Brothers Warmoesstraat
 • Maandag 11:30 - 21:00
 • Dinsdag 11:30 - 21:00
 • Woensdag 11:30 - 21:00
 • Donderdag 11:30 - 21:00
 • Vrijdag 11:30 - 21:00
 • Zaterdag 11:30 - 21:00
 • Zondag 11:30 - 21:00
11:30 - 21:00
98, 1012 JH, Amsterdam

VOORWAARDEN

Welkom op bouillonbrothers.nl (onze "Website"). Op deze pagina (en op de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de leveringen van maaltijden. Tevens op deze pagina (alsmede in de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vind je de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruikmaken (zowel als gast alsmede als geregistreerd gebruiker) van onze website bouillonbrothers.nl (onze "Website") of anderszins (onze "Dienst"). We verzoeken je deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat je gebruik zult maken van de "Website" of onze Dienst en voordat je een maaltijd of product afneemt. Door het gebruik van bouillonbrothers.nl of onze Dienst geef je aan dat je de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat je deze voorwaarden zult naleven. Met het plaatsen van een bestelling via bouillonbrothers.nl aanvaard je deze algemene voorwaarden.

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat je een bestelling plaatst.

Voor vragen over materiaal op onze Dienst kun je contact opnemen met Bouillon Brothers via onze contactgegevens op de website of via de contact pagina.

1. ALGEMEEN

1. INFORMATIE OVER ONS

Bouillon Brothers en de website bouillonbrothers.nl worden gerund door Bouillon Brothers, Haparandaweg 746, 1013BD Amsterdam, Nederland. Bouillon Brothers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67237193 en heeft BTW nummer NL1332.41.014.B.01. Bouillon Brothers is een bedrijf waarbij maaltijden worden bereid en die maaltijden en overige producten verkoopt op locatie en bezorgd. Tevens biedt Bouillon Brothers catering mogelijkheden.

2. DOEL

Bouillon Brothers is de plek waar je moet zijn voor authentieke bone broth. Wij bieden rijke bouillons die je naar eigen smaak afmaakt met toppings als verse goenten, noodles, powerfoods, olien en specerijen.Naast bouillon kun je bij ons terecht voor goede koffie, bijzondere thee, de beste juices, ontbijt, salades en broodjes. Allemaal vers en gezond. Great to the bone!  Bouillon Brothers bereidt maaltijden, biedt deze en overige producten aan, neemt je bestellingen aan via de website die je vervolgens op het afgesproken tijdstip in de winkel kan ophalen.

3. BESCHIKBAARHEID

Bouillon Brothers verzorgt maaltijden in diens winkel in Amsterdam. Bouillon Brothers biedt die maaltijden en overige producten daar ter verkoop aan en biedt gelegenheid die ter plekke te nuttigen. De tijden waarop kan worden besteld hangen af van de omstandigheden in Bouillon Brothers' winkel en de beschikbaarheid van onze producten.

4. BESTELLINGEN

Als je een bestelling plaatst via bouillonbrothers.nl dan kun je gelijk zien op bouillonbrothers.nl en in je mail dat je bestelling is bevestigd. Door het plaatsen van een bestelling komt de overeenkomst tot het leveren van je maaltijden en producten tussen jou en Bouillon Brothers tot stand. Door het plaatsen van een bestelling op bouillonbrothers.nl accepteer je het aanbod van Bouillon Brothers en ga je een overeenkomst aan. Bouillon Brothers zal zorgdragen dat je bestelling op het afgesproken tijdstip klaar staat om op te halen. Eventuele vragen en/ of opmerkingen hierover dienen gericht te worden tot Bouillon Brothers. De contactgegevens van Bouillon Brothers vind je terug op bouillonbrothers.nl.

De Overeenkomst kan slechts door Bouillon Brothers worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bouillon Brothers te melden.

Zorg er voor dat je een correct e-mailadres en telefoonnummer opgeeft. Het door jou opgegeven e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt om met je in contact te treden over je bestelling. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor Bouillon Brothers via de door hem aangegeven contactgegevens.

Bouillon Brothers streeft naar hoge kwaliteit van dienstverlening en is het eerste aanspreekpunt als er een probleem is met je maaltijd in relatie tot de temperatuur of kwaliteit van het eten. Wij monitoren onze winkel nauwkeurig en het is voor ons van groot belang dat wij voldoen aan onze kwaliteitsstandaard, en zo helpen onze reputatie hoog te houden.

Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op jou nadat de bestelling is geleverd. Laat het ons weten als je opmerkingen hebt met betrekking tot onze maaltijden door ons te mailen of bellen.

5. MAALTIJDEN

Alle maaltijden worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als een bepaalde maaltijd niet beschikbaar is kan Bouillon Brothers je een alternatief aanbieden. Je bent niet verplicht dit aanbod te aanvaarden. Bouillon Brothers kan noten gebruiken bij het vervaardigen van bepaalde maaltijden. Mocht je allergisch zijn voor enig voedingsmiddel, neem dan contact op met Bouillon Brothers voordat je een bestelling plaatst. Bouillon Brothers kan niet garanderen dat een maaltijd vrij is van allergenen. Bouillon Brothers sluit elke aansprakelijk daarvoor uitdrukkelijk uit.

7. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Ons doel is om de best en snelst mogelijke service te verlenen. Helaas gaan dingen niet altijd volgens plan en kunnen factoren er soms voor zorgen dat wij de doelen in deze zin niet behalen. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je maaltijd klaar staat op het afgesproken tijdstip.

8. ANNULERING

Je hebt het recht om de bestelling binnen een redelijke tijd, te annuleren. Klanten kunnen een bestelling annuleren door contact op te nemen met Bouillon Brothers. Een bestelling die is geannuleerd nadat Bouillon Brothers is begonnen met het bereiden van de bestelling, komt voor je rekening. Of in verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de bestelling te annuleren.

Bouillon Brothers heeft het recht de Bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het Aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of factuuradres heeft opgegeven. Bouillon Brothers zal je informeren zodra zij een bestelling annuleren. Bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door Bouillon Brothers worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als dat door jou de bestelling is betaald. Indien het bedrag door Bouillon Brothers op een andere wijze aan je zal worden geretourneerd, zal eerst contact met je worden opgenomen.

Bouillon Brothers heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling. Indien Bouillon Brothers een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Bouillon Brothers dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Bouillon Brothers hiervan aangifte doen bij de politie.

9. PRIJZEN

De prijs van een maaltijd zal op bouillonbrothers.nl of in de winkel worden vermeld. Prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Wijzigingen hebben geen invloed op reeds bevestigde bestellingen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarbij wij je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Je hebt de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat we je van deze fout op de hoogte hebben gebracht, te annuleren. Ondanks onze inspanningen zullen sommige maaltijden mogelijk incorrect geprijsd zijn op bouillonbrothers.nl. Bouillon Brothers zal de prijzen als onderdeel van het bestelproces verifiëren.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op bouillonbrothers.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

De prijzen die zijn vermeld op bouillonbrothers.nl zijn inclusief de wettelijke BTW en verzendkosten. Prijzen in de winkel en online kunnen variëren.

10. BETAALWIJZEN

Je kunt je Bouillon Brothers maaltijden en artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

Betaling in de winkel kan door middel van PIN en contact. Betaling van online bestellingen kan alleen door middel van iDeal of creditcard. Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard. Bouillon Brothers behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/ betaalpas te controleren. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

11. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet het toestaat, biedt Bouillon Brothers onze Dienst en inhoud aan in de staat waarin het zich verkeert en voor zover beschikbaar.  biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zal Bouillon Brothers niet aansprakelijk zijn voor de (in)directe, bijzondere gevolgschade of verlies voortvloeiende uit het contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins voortvloeiende uit je gebruik of onvermogen in het gebruik van onze Dienst. In het geval dat Bouillon Brothers aansprakelijk is, is onze aansprakelijkheid gezamenlijk beperkt tot de aankoopprijs van de maaltijden die je hebt betaald. Deze bepaling beperkt of sluit geenszins de aansprakelijkheid van Bouillon Brothers uit voor aangelegenheden waarvoor onze of hun aansprakelijkheid niet mag worden beperkt of worden uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van Bouillon Brothers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. De aansprakelijkheid van Bouillon Brothers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag. De aansprakelijkheid van Bouillon Brothers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

Bouillon Brothers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Bouillon Brothers zal nooit aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken. Bouillon Brothers is nooit aansprakelijk indien de website van Bouillon Brothers om wat voor reden dan ook offline gaat dan wel dat er iets met de website gebeurt wat schade berokkent aan opdrachtgever.

12. OVERMACHT

Bouillon Brothers is niet aansprakelijk voor schade door vertraging of niet-nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst die tot stand komt in het geval er sprake is van een overmacht situatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: een natuurramp, overheidshandelen, oorlog, brand, overstroming, explosie of binnenlandse onlusten. Om twijfel te voorkomen, wordt hierbij vermeld dat geen van de gebeurtenissen in bepaling 11 u ontslaat van je betalingsverplichtingen uit de gesloten overeenkomst.

13. NIETIGE/ VERNIETIGDE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en effect behouden.

14. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

15. ONS RECHT OM DE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

Bouillon Brothers is bevoegd de gebruiksvoorwaarden te herzien door deze pagina te wijzigen. Omdat deze voorwaarden op jou van toepassing zijn word van je verwacht dat je regelmatig deze pagina controleert op wijzigingen.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, het gebruik van onze Diensten. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en geschillen die daaruit voortvloeien.

17. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) bouillonbrothers.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/ reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Bouillon Brothers aan haar gelieerde vennootschappen en/ of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website bouillonbrothers.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Bouillon Brothers, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

19. PRIVACYBELEID

Bouillon Brothers treedt op als de verantwoordelijke partij voor alle persoonlijke gegevens die je aan Bouillon Brothers verstrekt. Daarom heeft Bouillon Brothers een privacy beleid waarin staat hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beschermd. Ons volledige privacy beleid vind je hier.

2. ONLINE DIENSTEN

1. TOEGANG TOT ONLINE DIENST(EN)

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze Site of onze Dienst zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, onze Site of onze Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd zullen wij de toegang tot (delen van) onze Site of onze Dienst voor geregistreerde gebruikers beperken. Je bent verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van je inloggegevens en alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account. Indien je je zorgen maakt over je inloggegevens of denkt dat die misbruikt zijn, dan dien je contact op te nemen met info@bouillonbrothers.nl. Wij hebben het recht je account op ieder moment te deactiveren.

2. ACCEPTABEL GEBRUIK

Je mag onze Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. Je mag onze Site of onze Dienst niet zodanig gebruiken dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt geschonden of om materiaal dat niet voldoet aan de inhoud van onze normen genoemd in bepaling 5 hieronder te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken. Je zult je geen ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (ieder onderdeel van) onze Site noch (enig deel van) de Site of onze Dienst (apparatuur en netwerk daarbij inbegrepen) in gevaar brengen, beschadigen of ontregelen.

3. INTERACTIEVE FUNCTIES VAN ONZE SITE

We kunnen (al dan niet tijdelijk) bepaalde functies verschaffen die je de mogelijkheid geven om interactief te zijn op onze Site of onze Dienst, zoals chatrooms. Over het algemeen beperken wij een door ons aangeboden interactieve dienst niet. Inhoud die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in onderstaande bepalingen 5 en 6 kan echter verwijderd worden. Indien wij besluiten om een interactieve dienst te beperken zullen wij je dit duidelijk maken voordat je gebruik maakt van de dienst. Over het algemeen bieden wij je dan een manier om contact op te nemen met de moderator indien problemen zich voordoen.

4. CONTENT STANDARDS

Deze normen gelden voor al het materiaal dat je toevoegt aan onze Dienst (de "bijdragen") en voor de interactieve diensten die daaraan zijn verbonden. Je dient te voldoen aan de letter en de strekking van de normen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage alsook voor het geheel. Bijdragen moeten concreet zijn (waar zij feiten bevatten), moeten oprecht zijn (waar zij meningen bevatten) en moeten voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar zij zijn gepost. Niet toegestaan is:

- Lasterlijk, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend materiaal, seksueel expliciet van aard of aanzettend tot geweld of tot discriminatie gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;

- Inbreuk op enig auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk;

- Misleiding of strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde persoon (waaronder begrepen een contractuele verplichting), of het bevorderen van illegale activiteiten;

- Bedreiging, misbruik of een schending van de privacy van een ander, het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige onrust, treiteren, overstuur maken, verlegen maken, verontrusten of irriteren;

- Imiteren, plaatsen onder een valse identiteit of in strijd met de waarheid de indruk geven dat materiaal door ons is geplaatst of

- Onrechtmatige daden bevorderen, bepleiten of daaraan meewerken zoals (bij voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.

5. SCHORSING EN BEËINDIGING

Het niet voldoen aan artikel 3 (Acceptabel gebruik) en/of 5 (Inhoudsnormen) van deze gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat wij (een aantal van) de volgende acties ondernemen:

- Het geven van een waarschuwing;

- Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van posts of materiaal dat door jou is geüpload naar onze Dienst;

- Onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van onze Dienst;

- Een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;

- Openbaar maken van deze informatie aan wetshandhavingsinstanties, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

De in deze bepaling genoemde acties zijn niet limitatief; wij kunnen iedere andere actie ondernemen die wij gepast achten.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Site en onze Dienst en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief uw bijdragen) berusten bij ons. Deze werken zijn beschermd door wereldwijd geldende auteursrechtwetten en -verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden. Het staat je niet vrij enige inhoud van onze site te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

7. GEPLAATSTE INFORMATIE

Commentaar en ander materiaal dat op onze Dienst is geplaatst is niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Wij zijn daarom niet aansprakelijk en/ of verantwoordelijk voor dit commentaar en ander materiaal, noch voor de gevolgen hiervan voor enige bezoeker van onze site of gebruiker van onze Dienst, of ander die van dit commentaar op de hoogte is geraakt.

8. ONZE SITE EN ONZE DIENST VERANDEREN REGELMATIG

We streven ernaar onze Site en onze Dienst regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud daarvan op ieder moment wijzigen. Indien nodig, kunnen we onze Site en onze Dienst tijdelijk buiten werking stellen of deze definitief sluiten. Al het materiaal op onze Site of onze Dienst kan op een gegeven moment verouderd zijn. Wij zijn niet verplicht dit materiaal bij te werken.

9. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

We hebben alle zorgvuldigheid in acht genomen bij de voorbereiding van onze Site en onze Dienst. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies met betrekking tot de inhoud of eventuele technische problemen rond onze Site of onze Dienst. Als we op de hoogte zijn van eventuele onjuistheden op onze site of onze Dienst zullen we proberen dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk corrigeren. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor schade, hoe dan ook ontstaan, die jij of een derde partij kan oplopen in verband met onze Site, onze Dienst, of een website gerelateerd aan onze Site of materiaal daarop gepost.

10. INFORMATIE OVER JOU EN JE BEZOEKEN AAN ONZE SITE EN GEBRUIK VAN ONZE DIENST

Wij verzamelen bepaalde informatie over jou als gevolg van uw gebruik van onze Dienst. Dit staat meer gedetailleerd beschreven in ons Privacy beleid.

11. UPLOADEN VAN MATERIAAL OP ONZE SITE EN ONZE DIENST

Wij kunnen materiaal dat je naar onze Dienst heeft geüpload of gegevens die wij hebben verzameld zoals hiervoor vermeld (in bepaling 10) voor elk doel dat is gerelateerd aan onze onderneming gebruiken, kopiëren, distribueren, verkopen of openbaar maken. Voor zover het materiaal is beschermd door intellectuele eigendomsrechten verleen je ons een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor het gebruik, het kopiëren, het wijzigen, het distribueren, het verkopen aan derden van dergelijk materiaal of gegevens voor elk aan onze onderneming gerelateerde doel.

12. LINKS VAN ONZE SITE

Links op onze site die verwijzen naar andere sites en diensten van derden partijen zijn slechts bedoeld ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of diensten en wij zijn daarvoor niet aansprakelijk, noch voor schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik hiervan.

13. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, een bezoek aan onze Site of gebruik van onze Dienst. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en geschillen die daaruit voortvloeien.

14. WIJZIGING

We zijn bevoegd de gebruiksvoorwaarden op deze pagina te wijzigen. Omdat deze voorwaarden op jou van toepassing zijn, word je geacht deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

3. ACTIES

Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Bouillon Brothers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

Nieuwe klanten kortingen, vouchers, krediet of kortingscodes zijn alleen van toepassing op de eerste bestellingen van nieuwe klanten van Bouillon Brothers, tenzij anders vermeld. Het is nieuwe klanten uitsluitend toegestaan om een voucher of code te gebruiken als zij hun eerste bestelling plaatsen. Op daaropvolgende bestellingen zijn: kortingen voor nieuwe klanten, vouchers, krediet of codes niet geldig. Een nieuwe klant is iemand die zich registreert, een maaltijd bestelt en de korting of voucher code invoert tijdens het bestelproces, die gespecificeerd is in een advertentie, coupon of brochure.

Een minimale besteding of bestelwaarde is van toepassing om de bestelling te valideren en gebruik te kunnen maken van de kortingen, vouchers of kortingscodes.

Mits anders vermeld, moeten alle kortingen, vouchers of kortingscodes gebruikt worden binnen een aangegeven vervalperiode. Specifieke informatie over de promotieacties, inclusief de geldigheidsduur, is gespecificeerd in advertenties, coupons of brochures. Indien niet vermeld geldt specifiek dat ze een geldigheidsduur van een jaar hebben; indien binnen vermelde periode niet gebruikt vervalt de werkzaamheid van alle kortingen, vouchers of kortingscodes.

Per bestelling kan slechts één korting, voucher, krediet of kortingscode gebruikt worden. Ook kan elke korting, voucher, krediet of kortingscode slechts één keer per persoon gebruikt worden. Kortingen, vouchers of kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met een andere actie.

Kortingen, vouchers, krediet of kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en hebben geen geldelijke waarde. Geannuleerde bestellingen maken een kortingscode ongeldig.

Kortingen, vouchers en kortingscodes kunnen slechts tijdens één order worden gebruikt. Elk resterend krediet van de korting, voucher, krediet of kortingscode kan niet worden meegenomen naar een volgende bestelling. Als deze korting of code speciaal voor nieuwe klanten is, kunnen deze klanten later geen korting, voucher, krediet of code voor nieuwe klanten inzetten.

Kortingen, vouchers, krediet en kortingscodes kunnen mogelijk worden verstrekt door Bouillon Brothers aan een specifieke klant, in de vorm van krediet op het account van de klant. Dit krediet moet worden gebruikt tijdens één bestelling.

Elke poging om het systeem en het gebruik van kortingen, vouchers, krediet of kortingscodes te manipuleren door gebruik van bulk invoer via derden partijen of syndicaten, macros, ‘script’, brute kracht, gemaskeerde identiteit door het manipuleren van IP adressen, het gebruik van andere entiteiten of elk ander geautomatiseerd middel of geautomatiseerde middelen (inclusief systemen die kunnen worden geprogrammeerd om in te voeren) maken de bestelling en het gebruik van de korting, voucher, krediet of kortingscode ongeldig en kan potentieel leiden tot het sluiten van een account.

Als om welke reden dan ook de korting, voucher, krediet of kortingscode ongeldig wordt, door een technische fout waar Bouillon Brothers geen controle over heeft, of als een maaltijd of product niet beschikbaar is, behoudt Bouillon Brothers zich het recht voor om campagnes gerelateerd aan de korting, voucher, krediet of kortingscode te annuleren, aan te passen, op te schorten en geen additionele kortingen, vouchers of kortingscodes te verstrekken,

Bouillon Brothers behoudt het recht voor om, indien nodig, alle acties te ondernemen die redelijk zijn om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige verzilvering, inclusief verdere verificaties met betrekking tot de identiteit, leeftijd en andere relevante details van de klant.

Met het verzilveren van een korting, voucher, krediet of kortingscode, stellen klanten Bouillon Brothers vrij van enige aansprakelijkheid voor claims, kosten, verwondingen, verliezen, of andere schade verband houdende met de campagne of aanvaarding dan wel het bezitten van een bestelling.

Alle maaltijden en producten zijn onderworpen aan beschikbaarheid.

Normale voorwaarden van registratie en de Bouillon Brothers algemene leveringsvoorwaarden zijn altijd van toepassing

Bouillon Brothers zal alleen gebruik maken van persoonlijke gegevens van klanten voor de administratie en bezorging van bestellingen en niet voor andere doelen, tenzij met jouw toestemming. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens van klanten, bekijk onze Privacy policy.

Bouillon Brothers is ten alle tijden gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

Lege winkelwagen
Geen producten
Sluiten
Menukaart
Mijn bestelling € 0,00 0